Münhal Kadrolar ve Sınavlar

İ L A N

Ankara İlindeki İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan ve aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve yeri yazılı kadrolara yarışma sınavı ile naklen atama yapılacaktır.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1-Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında görevli olmak,

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

3-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz olmak,

4-İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar için, Diyanet İşleri Başkanlığının 26/05/2010 tarihli ve 1208 sayı ile 23.05.2012 tarihli ve 8593 sayılı yazıları gereği Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS)’ndan;

a) İmam-Hatipler için,

- (A) ve (B) grubu camiler için (60) ve üzeri,

- (C) ve (D) grubu camiler için (50) ve üzeri taban puan alınması gerekmektedir.

b) Müezzin-Kayyımlar için,

-Cami gruplarının tamamı için (50) ve üzeri taban puan alınması gerekmektedir.

5- (C) grubu camilere İmam-Hatip olarak atanmak için (D) grubu camilerde 3 yıl görev yapmış olmak,

6- (B) grubu camilere İmam-Hatip olarak atanmak için (D) ve (C) grubu camilerde toplam 5 yıl görev yapmış olmak,

7 -(A) grubu camilere İmam-Hatip olarak atanmak için diğer grup camilerde toplam 8 yıl görev yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu veya ihtisas kursunu veya hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiş olmak gerekir.

8- Memur sınıfındaki kadrolara naklen atamalar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6/2-i maddesinde belirtilen şartları taşımak.

9-Şoför kadrolarına naklen atamalar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6/ 2-j maddesinde belirtilen şartları taşımak,

10- Yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara naklen atamalar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6/1-ö maddesinde belirtilen şartları taşımak.

11- Aşçı sınıfındaki kadrolara naklen atamalar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6/ 1-ö maddesinde belirtilen şartları taşımak.

12- Kaloriferci sınıfındaki kadrolara naklen atamalar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6/ 1-ö maddesinde belirtilen şartları taşımak.

13- Aday memur olmamak.

14- İl dışından müracaat edecekler için bulunduğu İl’de asgari 3 yıl çalışmış olmak.

15-Müracaat edeceklerin en geç 02.05.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar naklen atanmak istediği İlçe Müftülüğüne başvurmaları ve sınava giriş belgesi almaları gerekmekte olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16-Yarışma sınavına katılmak üzere sadece bir İlçeye müracaat edilecektir. Aksi durumda her iki müracaat geçersiz sayılacaktır.

17-Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyımlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18/9-c; Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 11, 13 maddelerine göre işlem yapılacaktır.

18--Yarışma sınavına gireceklerin 06.05.2014 tarihinde saat 09.00’da sınava giriş belgesinde belirtilen sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

NOT: Münhal kadrolar listesi ektedir.

Ankara Genelindeki Münhal Kadrolar

179148 kere okunmuştur.

© 2013 Ankara Müftülüğü Kültür Mah.Olgunlar Sk.No:29/A Telefon: 0 312-417 01 64 Fax:0 312-417 08 61 e-Mail:info@ankaramuftulugu.gov.tr